Talenten van ouders worden gezien en ingezet

Talenten van ouders worden gezien en ingezet

Het Christiaan Huygens is blij dat er zoveel ouders zijn die helpen. Willem Goes en Khaled Hadhri zijn zulke ouders. Willem is voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) en Khaled is voorzitter van de leerlingenraad. ‘Ik vind hoogbegaafdheidsonderwijs erg interessant. Daarom werd ik voorzitter van de MR’, vertelt Willem.

Medezeggenschap

Willem verhuisde enkele jaren geleden met zijn gezin naar Dronten, omdat de kinderen toegelaten waren op het Christiaan Huygens. ‘We wilden geen reizigers maken van onze kinderen. Ik heb inmiddels 3 locaties meegemaakt van het Christiaan Huygens. De school zit nu onder hetzelfde dak als Het Zuiderlicht, ook een Codenz school. Ik vind dat heel positief. In de MR praten we over hoe de twee scholen elkaar kunnen versterken.’

Het Christiaan Huygens geeft ouders vertrouwen

‘Door mijn rol in de medezeggenschapsraad praat ik mee over het beleid op school. Ik zie veel kwaliteit! De kinderen staan hier echt centraal en het onderwijs draait om het ontdekken en ontwikkelen van talent. Niet iedereen kan zo dichtbij het onderwijs staan. Uit ervaring kan ik zeggen dat ouders volop mogen vertrouwen op de kwaliteit van het onderwijs. De inzet en motivatie van de leerkrachten is meer dan normaal. De school heeft een goed doordachte visie op leren en leven.’
Image

‘Je voelt je welkom en er is respect voor elkaar.’ - Khaled

Image

Ouders worden gezien en betrokken

Khaled heeft 2 kinderen op het Christiaan Huygens, waarvan de oudste in de bovenbouw zit. ‘Tijdens de toelating was er veel contact. Het was een korte periode waarin veel moest gebeuren. We zijn goed begeleid door de directeur en de specialisten. Sinds onze zoon op het Christiaan Huygens zit, hebben we vooral contact met de leerkrachten. De leerkrachten snappen niet alleen je kind heel goed, ook jou als ouder. Vanuit onze islamitische achtergrond vieren we bijvoorbeeld geen verjaardag, maar wel suikerfeest. Er is ruimte voor deze persoonlijke beleving op het Christiaan Huygens. Je voelt je welkom en er is respect voor elkaar.’

Talenten van ouders inzetten

Khaled is ambtenaar in het sociale domein. ‘Daarom heeft de directeur me gevraagd voor de rol van voorzitter van de leerlingenraad. Ik zie dit als een mooie kans om iets terug te doen. Daarnaast vind ik de manier waarop de kinderen denken leuk. Ze nemen hun taak heel serieus. Laatst kwamen ze met het idee om een eigen voedselbank te beginnen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor meer dan zichzelf en dat vind ik bijzonder. Ik leer ook van het contact met de leerlingenraad.’

Ondernemersmarkt

Het Christiaan Huygens daagt kinderen uit met de jaarlijkse ondernemersmarkt. ‘Dan mogen ze producten maken en verkopen. Het is leuk om thuis te zien met hoeveel plezier kinderen werken aan dit soort opdrachten. Uiteindelijk mogen ouders de ondernemersmarkt bezoeken. De opbrengst gaat naar een goed doel’, vertelt Willem enthousiast.

Op de hoogte blijven

Naast het directe contact en het contact in de wandelgangen worden ouders op hoogte gehouden via een ouderapp. Khaled gebruikt de app ook. ‘We blijven via Parro op de hoogte van wat er in en om de klas gebeurt. Zo blijven alle ouders betrokken bij de school.’

Wil jij je ook inzetten voor het Christiaan Huygens? Neem dan contact op met Caroline!