Christiaan Huygens
Biedt onderwijs op maat

Christiaan Huygens
Biedt onderwijs op maat

De Christiaan Huygens-afdeling van Het Zuiderlicht geeft voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze vorm van onderwijs sluit aan bij de andere manier van denken en leren. De kinderen hebben minder herhaling nodig en dat geeft de ruimte om ze op ander gebied extra uit te dagen. In alle groepen krijgen de leerlingen culturele vakken en Spaans van vakdocenten en Engels. De leerlingen van groep 8 krijgen iedere woensdagmorgen les op het Ichthus College. Onze leerkrachten zijn speciaal opgeleid voor deze manier van lesgeven.
Image

‘Een rijke leeromgeving biedt kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen.’ - Caroline

Leren met plezier

Onze school gebruikt geen aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuurmethode maar werkt thematisch. Er komen vier thema’s per schooljaar schoolbreed aan bod. Dit gebeurt in een driejaren cyclus. Binnen deze thema’s zijn er altijd gastlessen en excursies waardoor er geleerd wordt vanuit de praktijk. Voor de leerlingen die de stof van de basisschool hebben doorlopen, maar nog te jong zijn voor de middelbare school, hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat we 8+ en 8++ noemen.
Image
Image

Instructie in kleine groepen

Wij werken volgens het instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen. Door het werken in het instructiecircuit bedienen we iedere leerling op maat. Per klas worden er drie leerjaren aangeboden in deze vorm. Zo kun je in groep 4 werken op het niveau van groep 4, 5 en 6.

Kennis delen

Christiaan Huygens Dronten heeft een verbindende rol.Scholen in heel Nederland kunnen eenondersteuningsarrangement aanvragen voor deondersteuning van leerkrachten en leerlingen entrainingen en workshops voor leerkrachten of teams. Meerdere malen per jaar is er het Huygenscafé. Sprekers met kennis over hoogbegaafdheid vertellenover een specifiek onderwerp en er is gelegenheid totuitwisseling van ervaringen.
Image