Onderwijsdoelen

Leren vol vertrouwen! Dat is de missie van het Christiaan Huygens.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

Het belangrijkste streven is dat iedere individuele leerling scoort conform onze verwachtingen en het eerder besproken advies.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

Het Christiaan Huygens is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz.

Lees

Lees

Onderwijsbehoeftes

De ondersteuning bestaat uit de didactische- en pedagogische vaardigheden van de leerkracht....

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken.

Lees

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De kosten van deze onderwijsvoorziening zijn hoger door de kleinere klassen...

Lees

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees