Belangrijk dat kinderen

uitgedaagd blijven in de lesstof

Belangrijk dat kinderen

uitgedaagd blijven in de lesstof

Sneller door de leerstof, het lijkt de oplossing voor kinderen die een stapje sneller kunnen. Gertrude Klaver, talentcoördinator van het Christiaan Huygens, ziet dat anders. “Het is belangrijk dat kinderen uitgedaagd blijven in de lesstof. Belangrijker is bijvoorbeeld sommen anders aan te bieden dan maar door te gaan met het volgende leerjaar.”
Image
“Kinderen bij ons op school hebben minder herhaling nodig om tot beheersing van de stof te komen. Daarom is het goed om in de herhalingsstof te schrappen en verrijkingsstof aan te bieden. Door het indikken komt tijd vrij die anders gevuld wordt. Leerstof die meer een beroep doet op de intellectuele capaciteiten van de leerlingen.

Leerstof die ervoor zorgt dat ze leren leren. Een rijke leeromgeving biedt kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Verdiepingsstof sluit aan op het reguliere curriculum. Verbreding bij ons op school wordt gegeven in de culturele vakken, Spaans, bridge, filosofie en de sociaal-emotionele lessen die worden verzorgd door Hanneke van Dasler en Lidy Sibon.”

Belangrijk om te weten wat je talent is

Talentontwikkeling heeft een grote plaats binnen het Christiaan Huygens-onderwijs. De ateliers op maandag- en vrijdagmiddag bieden de mogelijkheid om talenten te ontdekken. Ben je goed in dans, kun je goed schaken, past beeldende kunst beter bij je? Het zijn slechts voorbeelden van ateliers die worden aangeboden. “Het is belangrijk voor nu, maar ook voor in de toekomst om te weten wat je talent is. Een talent wordt zichtbaar in de activiteiten die moeiteloos gaan en die energie opleveren, het gaat vanzelf, je batterij wordt opgeladen,” zo legt Gertrude uit.
Image

“Het is belangrijk dat leerlingen gewezen worden op hun talenten” - Gertrude

Diverse mogelijke talenten

Een talent kan zijn: een aansteker, een bruggenbouwer, een bezige bij, een creatieve maker, een doorzetter, een groepsdier, een kennisspons, een momentgenieter. Omdat werken vanuit je talent makkelijk gaat, is men zich niet altijd bewust van zijn eigen talent. “Het is daarom belangrijk dat leerlingen gewezen worden op hun talent en dat deze benoemd worden door leerkrachten, ouders en medeleerlingen. De leerling moet het talent bij zichzelf herkennen en voelen en er ook goed in te willen zijn.” Aan deze talenten wordt gewerkt met behulp van de Toolbox voor jong talent van Luk Dewulf.