Deep Level projecten zorgen
voor intrinsieke motivatie

Deep Level projecten zorgen
voor intrinsieke motivatie

Deep level leren is begrijpend leren waarbij leerlingen en leerkrachten intrinsieke motivatie ontwikkelen. Met een deep level houding ontdek je verbanden en word je nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Gaandeweg krijg je meer verdieping en tegelijkertijd overzicht. Met een deep level onderwijsaanpak ontwikkel je een deep level houding. Dan ben je gemotiveerd om meer verbanden te zoeken en verworven inzichten en kennis beter te integreren. Dr. Sonia van Enter ontwikkelde deze methode. “Dit is de basis voor elk dieper begrip en ook voor creativiteit in het denken.”
Image
De Deep Level houding waarbij je een open, nieuwsgierige en onderzoekende attitude tot het leren ontwikkelt, is voor iedereen wenselijk. Ook belangrijk voor iedere leerling is het ontwikkelen van een ‘growthmindset’, voldoende zelfregulatie en de bereidheid om te reflecteren zowel op de manier van leren als op de inhoud. “Voor hoogbegaafde leerlingen ontbreekt vaak dat passend niveau van uitdaging. Ze kunnen vaak veel abstracter en complexer denken dan hun leeftijdsgenoten en dus daagt de reguliere leerstof hen onvoldoende uit. Deze vorm van onderwijs biedt dan uitkomst.”

“Deep Level leren en lesgeven geeft meer voldoening, meer creatieve energie, meer kwaliteit, meer wijsheid.”

Motivatie blijft op peil door genoeg uitdaging

De hogere-orde denkvragen en leeractiviteiten bij elk thema zijn zo geformuleerd dat ze de Deep Level houding en begrip bevorderen bij leerlingen. “Voor hoogbegaafde kinderen moet er genoeg uitdaging zijn en het juiste niveau van hogere-orde denkvragen om ook hun motivatie op peil te houden. De themakaarten ondersteunen en stimuleren deze aanpak.

Ze bieden een rijke visuele samenvatting van een reeks grote thema’s waardoor onderlinge verbanden, complexe ideeën, processen en systemen in de wereld van natuur en maatschappij toegankelijk worden voor kinderen.”
Image
Image

Meer denkwerk nodig

Sonia wil het schoolsysteem een impuls geven in de richting van een meer open, creatiever en kwalitatief hoger niveau van kennisoverdracht en kennisverwerving.Daarbij richt ze zich op veel interessantere thema’s dan gebruikelijk, op een verrassende en pakkende manier gepresenteerd.

“Deep Level leren en lesgeven geeft meer voldoening, meer creatieve energie, meer kwaliteit, meer wijsheid. Maar het vraagt ook wat: meer denkwerk, misschien iets meer tijd, misschien andere frustraties. Ik denk dat het de moeite meer dan waard is. Het inspireert mij en gelukkig veel anderen ook.”