De bijbel is de
rode draad

De bijbel is de
rode draad

We zijn een christelijke basisschool en onze leerlingen hebben uiteenlopende religieuze achtergronden. Dat levert leuke gesprekken en nieuwe inzichten op tussen de kinderen en leerkrachten. Dat vindt directeur Sabine Robertson mooi om te zien. ‘Onze leerlingen stellen van nature al heel veel vragen, dus ook over het geloof.’

Verschillen

‘Bij ons zitten er maximaal 22 kinderen in een klas en wij leerkrachten zijn de 23e leerling, als het om godsdienstonderwijs gaat. We weten ook niet alles en we zijn net zo nieuwsgierig als de kinderen. Want juist die verschillen in religieuze achtergrond, meningen en ideeën zijn zo interessant.’

Begrip voor elkaar

‘Met kennis over elkaar, ontstaat begrip voor elkaar. Je wereldbeeld vergroot wanneer je leert hoe anderen de wereld zien en beleven. Ook het geloof. Open durven zijn en respectvol naar elkaar luisteren is een onderdeel van een veilig leerklimaat. En juist dat klimaat is onze ogen essentieel om tot ontwikkeling te komen.’

‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet’ - Sabine

Image
Image

Methode Trefwoord

‘De bijbel loopt als rode draad door ons onderwijs heen. We werken met de methode Trefwoord, die verschillende thema’s behandelt zoals vriendschap en eerlijkheid. Daar gaan we met de kinderen dieper op in. Hoe zit het met andere culturen en geloven?

Kerst en Pasen

‘Als christelijke school vieren we alle grote christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Kerst vieren we samen met de ouders, soms op school en soms in de kerk. Alle klassen zijn prachtig versierd en in iedere klas is iets te beleven: een lied of een deel van het kerstverhaal. Alle kinderen vieren dat mee. Niemand staat aan de zijlijn.’

Doen wat je zegt

‘Onze christelijke identiteit is vooral verweven in alledaagse dingen. De christelijke waarden en normen zijn onze basis en als leerkrachten leven we die voor. We zijn eerlijk, we vinden vriendschappen belangrijk. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, daar gaat het om.’