Onderwijsdoelen

Het Zuiderlicht, beleven en ontdekken.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is van verschillende criteria afhankelijk.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

Het Zuiderlicht is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz.

Lees

Lees

Onderwijsbehoefte

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken.

Lees

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Met de vrijwillige ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) organiseren we samen met de oudercommissie diverse extra activiteiten...

Lees

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees