We kunnen niet
zonder betrokken ouders

Betrokken ouders, we kunnen als school niet zonder. Helpen kan op vele manieren. Van het begeleiden van een leesgroepje, rijden voor een excursie tot het organiseren en ondersteunen van activiteiten of invloed uitoefenen op het beleid. ‘Ouderbetrokkenheid komt van beide kanten.’
‘De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school en wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten. Ik ben voorzitter en lid vanuit de oudergeleding. We vergaderen 6 tot 7 keer per jaar over het beleid van de school en behartigen de belangen van het kind en het personeel. Daarnaast zijn we sparringpartner van de directie. Dat zijn heel open gesprekken. Ik merk dat er écht naar je wordt geluisterd. Daarnaast is een ouder van onze MR ook afgevaardigde in de GMR, dit is een overkoepelende MR en deze praat mee over het beleid van stichting Codenz.’

Meebeslissen

‘Wij mogen als MR over veel zaken meebeslissen, maar niet over alles. Zo mogen we wel meedenken over de formatie, maar niet bepalen welke leerkracht er voor welke klas staat. Dat is aan de directie. Het Zuiderlicht heeft sinds schooljaar 2022-2023 een nieuwe directeur en als MR hadden we daar ook een stem in.’

Oudercommissie

‘Ouders kunnen zich ook inzetten voor de oudercommissie voor de activiteiten die school wil doen. Wij hebben een heel actieve ouderraad, die ook veel ouders werft en ervoor zorgt dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Om de leerkrachten te ondersteunen bij vieringen, sportdagen en excursies, bijvoorbeeld.’

Meer weten over de oudercommissie of gelijk lid worden?

“Helpen kan op vele manieren”

Image
Image

Ouderhulp

‘We zijn een kleine school en hebben jaarlijks diverse activiteiten gepland staan. Om dit in goede banen te leiden hebben we als school hulp nodig. We vragen daarom regelmatig de hulp van ouders en we zijn blij dat zoveel ouders zich voor ons inzetten. Ouders worden op deze manier betrokken bij de school van hun kinderen. Samen zetten we onze schouders eronder.’