Kinderen kunnen bij ons
rekenen op extra hulp

Soms gaat de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht. 'We gaan dan als school met ouders in gesprek en stellen een passende aanpak op, passend bij de onderwijsbehoeften van het kind. Indien nodig werken we met externe organisaties samen om kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, te helpen', vertelt intern begeleider Babette Droomers.
‘In het basisteam overleg bespreken we zes keer per jaar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of waar zorgen zijn. Een soort vangnet, waarbij school, een orthopedagoog, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en - als het nodig is - de jeugdarts en de leerplichtambtenaar samen optrekken. Wat heeft het kind nodig? Hoe kunnen we hem, haar of het gezin het beste ondersteunen?’
Image

Zelfvertrouwen

‘Zo werken we samen met Intraverte. Dit is een organisatie die kinderen helpt die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, snel boos worden of moeite hebben om zich te concentreren in de klas. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Zij helpen kinderen via spel en beweging. Het fijne is dat Intraverte in school aanwezig is. Kinderen hoeven niet door hun ouders te worden gebracht en gehaald en dat is wel zo prettig.’

‘Samen groeien’ - Babette

Emotioneel

‘Kinderen die een lichte ondersteuningsvraag hebben, kunnen we een steuntje in de rug geven door deel te nemen aan Sterk in de klas. Samen met leerkrachten en ouders versterken zij de emotionele en sociale vaardigheden van het kind. Samen maken ze mooie stappen!’

Ondersteunen

‘Samen groeien, dat is ons motto. We willen niet langs elkaar heen werken, maar trekken samen op om kinderen en hun ouders op tijd te ondersteunen en we leren van en met elkaar. Ouders zijn voor ons een belangrijke partner. We hebben veel contact met ouders en we waarderen dit enorm.'
Image